Ett urval av våra föreläsare

david_loid_300px

Vår utbildare, David Loid är specialist i strategisk retorik och kommunikation. David har många års erfarenhet av att utbilda och utveckla verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor. Han forskar även i verksamhetsutvecklingsprocesser och strategiimplementering. David är en av våra absolut mest uppskattade föreläsare och utbildare.

Helena_Strom_300px

Helena Ström har själv arbetat som chef i såväl politiskt styrda organisationer som i näringslivet. Sedan flera år arbetar hon med utbildning och coachande handledning av såväl ledare som medarbetargrupper i offentlig sektor. Helena anlitas oftast för sitt expertkunnande i att skapa samsyn kring uppdraget på arbetsplatser. Ledarens och medarbetarnas kommunikation är ytterligare ett område som engagerar henne.
Helena har en gedigen utbildning som organisationskonsult, bland annat från Gestaltakademin i Skandinavien och en Master of Science vid University of Derby. Helena är också certifierad coach enligt ICF.

Johan_Moller_300px

Johan Möller är legitimerad psykolog med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Johan har arbetat på Institutet för stressmedicin, både med forskning och behandling. Sedan ett antal år tillbaka arbetar han som organisationskonsult och rör sig mellan rehabiliterande, förebyggande och hälsofrämjande insatser på individ- grupp- och organisationsnivå.

helena_andersson_300px

Helena Rosén Andersson är delägare vid Advokatfirman Lindahls Göteborgskontor. Hon är specialiserad inom upphandlingsrätt, processrätt och EU-rätt.  Helena är ordförande för Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling, Upphandlingsrättsliga föreningen, redaktör för och huvudförfattare till Wolters Kluwers kommentarer till lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Lars_J_O_Larsson_stor

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk – han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred kunskapsplattform inom språk, masskommunikation, journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar halsbrytande humor med allvar.

louise_doliwa_300px

Louise D´Oliwa är advokat med egen advokatbyråverksamhet och företräder såväl stora som medelstora och små företag i affärsjuridiska frågor inklusive kommersiell hyresjuridik och arbetssätt. Louise biträder även privatpersoner. Advokat D’Oliwa leder årligen utbildningar inom till exempel arbetsrätt för Vd:ar och personalchefer. Louise är vidare engagerad som seminarieledare på juristlinjen vid Stockholms Universitet. Louise har även skrivit boken Anställning, Uppsägning Avsked samt tillsammans med Stefan Flemström boken Juridik för Småföretagare. Vidare är Louise tillsammans med Stefan författare till Rätt Arbetsrätt 2016; en juridisk uppslagsbok
inom arbetsrätt.

niclas_pergament_300px

Niclas Pergament är förmodligen en av Sveriges absolut bästa och mest anlitade Excelpedagoger. Han har med sin lättsamma stil hjälpt tusentals människor att bli effektivare och mer självsäkra i sitt arbete. Niclas håller kurser på alla nivåer från nybörjare till mer avancerade användare med lysande resultat.

christina_arvesen_300px

Christina Arvesen är utbildad Civilekonom vid Lunds universitet och leder kursen. Hon har utbildat tusentals nöjda kursdeltagare i ekonomi på alla nivåer och förmedlar sin kunskap på ett mycket pedagogiskt och lättbegripligt vis.

mikael_rangne_300px

Michael Rangne är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi. Han arbetar sedan 1994 vid Norra Stockholms psykiatri där han delar sin tid mellan kliniskt arbete och att vara chef och rekryteringsansvarig för klinikens AT- och ST-läkare. Han har tidigare varit utbildningsansvarig för läkarutbildningen vid kliniken och har omfattande vana vid att utbilda patienter, allmänhet och sjukvårdspersonal om psykiatri och psykologi.