Grundläggande VD-utbildning | Hexanova Academy

Information om kursen och anmälan

Lägg till i kalendern 04/18/2017 12:00 AM 04/19/2017 12:00 AM Europe/Paris Grundläggande VD-utbildning hildaliberg sandra.johannesson@hexanova.se false MM/DD/YYYY
LÄS PROGRAMMET ANMÄL DIG HÄR
Få grunderna i VD-skapet & klargör din roll som VD

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och
bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som VD ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets namn än ägarna.

Vem passar utbildningen?
Utbildningen vänder sig i första hand till företagare och styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som VD. Utbildningen ger dig en klarare bild av rollfördelning styrelse/ägare/vd. Vi tar upp vanliga situationer du som VD möter. Vi belyser allt ifrån frågeställningar kring ägardirektiv till vad som är viktigt att hålla koll på i balans- och resultaträkning. Vi varvar föreläsningar med praktiska ”hands on” övningar och grupparbeten.

Kontakta oss för fler tillfällen av kursen.

Detta ingår i våra kurser:

Frukost, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Utvärdering och uppföljning av resultat
Kursdokumentation
Kursintyg

19750:- Ordinarie pris
Göteborg 18/04/2017 - 19/04/2017

0761-86 44 09

sandra.johannesson@hexanova.se

294
0
196
0
Grundläggande VD-utbildning Malmö 04/04 - 05/04/2017
176
0
Excel för ledare och beslutsfattare Göteborg 14/03 - 15/03/2017
474
0
Ny lag om offentlig upphandling Göteborg 15/03/2017
140
0
196
0