Internkurser

Vi har möjlighet att erbjuda kurser som är anpassade efter din organisations behov. Ni kan alltså få alla våra kurser som en internkurs. Vi erbjuder också helt skräddarsydda kurser efter behov om ämnet inte finns med nedan.

 • Administratör i vården
 • Att leda i en politiskt styrd organisation
 • Att leda utan att vara chef
 • Bemötande av hot och våld i arbetet
 • Beslutsstöd med Excel
 • Det offentliga varumärket
 • Excel för självlärda
 • Excel – inriktning pivottabeller
 • Förhandlingsteknik
 • Förändringsledning – strategi & praktik
 • IT-säkerhet ur ett juridiskt perspektiv
 • Juridik kring kommunala bolag
 • Konsten att leda i nuet
 • Konsten att skriva vinnande anbud & juridiken för dig som leverantör
 • Krishantering och krisplan
 • Ledarskap för sjuksköterskor
 • LOV – Lagen om valfrihetssystem
 • LUF – Lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn
 • Maximera din tid med god struktur
 • Ny lag om offentlig upphandling – en genomlysning av de viktigaste förändringarna
 • Ny som chef
 • Offentlig ekonomi för icke ekonomer
 • Praktisk arbetsrätt
 • Presentationsteknik & storytelling i praktiken
 • Processkartläggning
 • Retorik för ekonomer – så kommunicerar du svårbegriplig information så att alla förstår
 • Retorik – konsten att övertyga andra
 • Sociala medier i offentlig sektor – så lyckas du!
 • Stresshantering – så motverkar du negativ påverkan
 • Svåra samtal
 • Så får du ut mesta möjliga av office-paketet
 • Så skriver du en e-strategi
 • Upphandling av IT-tjänster – grundkurs
 • Upphandling av IT-tjänster – avancerad
Intresserad av en internkurs? Kontakta:

Sandra Johannesson
Kurs- och utbildningsansvarig
0761-864409
sandra.johannesson@hexanova.se