Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

Grunderna i offentlig upphandling

Offentlig upphandling kan till en början verka krångligt och svårt. Regelverket är omfattande och kompletteras dessutom av en stor mängd rättsfall. Det här är grundkursen för dig som vill få en ökad kunskap och förståelse kring de olika delarna av upphandlingsprocessen och upphandlingslagstiftningen, som kanske inte är så komplicerad som det först verkar.

Detta är en halvdagskurs mellan kl.08.00-12.00 inklusive fikapaus.

Föreläser gör Joel Fingal från Advokatfirman Delphi som har arbetat med offentlig upphandling sedan 2009. Joel har tidigare arbetat på advokatbyrå samt som inköps- och upphandlingsansvarig och upphandlingsjurist på kommunalt och statligt bolag. På Delphi biträder Joel såväl leverantörer som upphandlande organisationer i alla upphandlingsrelaterade frågor såsom exempelvis arbete med upphandlingsstrategi, upprättande av anbud eller förfrågningsunderlag, överprövningar samt frågor kring offentlighet och sekretess.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kunskap inom offentlig upphandling, vare sig du arbetar på en upphandlande myndighet/enhet, som anbudsgivare eller som konsult.

Ur innehållet:
– Vilka lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige
– De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna
– Vad som definieras som en upphandlande myndighet/enhet
– Viktiga begrepp inom offentlig upphandling
– Undantag från lagstiftningen
– Upphandlingsprocessen (upphandlingsförfaranden, anbudsprocessen, tilldelning m.m.)
– Krav och utvärderingskriterier
– Ramavtal och inköpscentraler
– Direktupphandling
– Överprövning av upphandlingar
– Offentlighet och sekretess

DETTA INGÅR I KURSEN:

• Halvdagskurs mellan kl.08.00-12.00
• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor
• Förmiddagsfika ingår
• Utvärdering och uppföljning av resultat
• Kursdokumentation
• Kursintyg

3 490:- Boka tidigt (senast 1 mån innan kursstart)

3 990:- Ordinarie pris

OBS! Boka tidigt priset gäller 1 månad innan kursen och Endast om du skriver in koden “boka tidigt” i din anmälan.

Göteborg 25/03/2020 - 25/03/2020

0761-44 41 51

sandra.johannesson@hexanova.se