Information om kursen och anmälan

LÄS PROGRAMMET ANMÄL DIG HÄR

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS MED DIG SOM COACH!

HUVUDPUNKTER
– Hur skapar vi en hälsofrämjande arbetsplats?
– Vad innebär en hälsofrämjande roll?
– Vad innebär egentligen social hälsa?
– Hur kartlägger man friskfaktorer i teamet?

Friskfaktorer för social hälsa och vinnande team!

Kursen riktar sig till dig som har en önskan om att skapa en god social hälsa och högre engagemang på arbetsplatsen. Det ger en arbetsplats där alla medarbetare får rätt förutsättningar för att utvecklas och bidra till verksamhetens resultat. En ytterligare effekt av att satsa på det hälsofrämjande på arbetsplatsen är en ökad frisknärvaro. Ett hälsofrämjande arbetssätt och ledarskap fokuserar på att behålla och utveckla hälsa och framgångsfaktorer samt att utifrån aktuellt läge fokusera på vad som kan stärkas, utvecklas eller förändras.

Kursen ger dig konkreta verktyg för att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till att främja hälsa på arbetsplatsen. Dagen varvas mellan teori, reflektion och värdefullt erfarenhetsutbyte er deltagare emellan samt praktiska övningar. Målsättningen är att ni efter dagen har kännedom om hälsofrämjande strategier för att bygga friska och engagerade team. Du arbetar fram en egen aktivitetsplan att direkt omsätta i praktiken i din roll och i ditt team.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som har en ledande roll, brinner för en hälsosam arbetsplats, har en HR-roll eller har personalansvar.

INNEHÅLL
– Grunder i ett hälsofrämjande förhållningssätt och definition av hälsa
– Hälsofrämjande utifrån ett systemperspektiv och olika insatser att göra på individ, team och organisatorisk nivå
– Olika sätt att mäta fysisk, psykisk och social hälsa.
– Skillnader i främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder
– Hälsofrämjande kultur kopplat till värdegrund, beteenden och attityder
– En kedja är lika stark som den svagaste länken – att bevara och utveckla din egen motståndskraft och välmående
– Vikten av KASAM- Känsla av sammanhang, för att skapa meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.
– Genomgång av innehåll i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och vad innebär den för er arbetsplats.
– Faktorer för att hantera och förebygga ohälsosam arbetsbelastning.
– Faktorer för att stärka den sociala arbetsmiljön inom områden som samverkan, samarbete och stöd från medarbetare och närmsta ledare.
– Kartläggning av friskfaktorer; Vad behöver vi för att genomföra arbetsuppgiften och må bra på vägen?
– Konkret aktivitetsplan för att omvandla teori till praktik i ditt team

’’Camilla Rova anlitades av oss för en riktad insats i en grupp med skenande sjukfrånvaro och ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Camilla skapade snabbt en trygg miljö med en öppen och tillåtande atmosfär. De breda och djupa ämneskunskaper som Camilla besitter, förmedlar hon med ett smittande engagemang och med en pedagogik som är lätt att ta till sig’’.

KURSLEDARE

Camilla Rova är en del av CheckPoint Academy som verkar för att ledarskap och hälsa ska samverka med syftet att organisera friska arbetsplatser. Det görs bland annat genom en strategisk planering och sedan utbildning, föreläsning och coaching inom hälsa, teamutveckling samt ledarskap och självledarskap. Camilla har gedigen erfarenhet och kunskap om det hälsofrämjande ledarskapet och har varit stöd för många ledare och organisationer i arbetet att skapa utveckling och förändring.

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor
• Förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika
• Utvärdering och uppföljning av resultat
• Kursdokumentation
• Kursintyg

4 490:- Boka tidigt (senast 2 mån innan kursstart)

4 990:- Ordinarie pris

OBS! Boka tidigt priset gäller 2 månader innan kursen och Endast om du skriver in koden “boka tidigt” i din anmälan.

Stockholm 10/04/2019 - 10/04/2019

0761-86 44 09

sandra.johannesson@hexanova.se

Stressmysteriet! Stockholm 08/05/2019
985
0
Stressmysteriet! Malmö 13/05/2019
975
0
Stressmysteriet! Göteborg 16/05/2019
977
0
Tillitsbaserat ledarskap Stockholm 04/04/2019
601
0
Från kollega till chef Stockholm 09/04/2019
554
0
Get digital or die trying! Stockholm 10/04/2019
699
0