Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR
Konflikthantering och svåra samtal 

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser och arbetsgrupper. Frågan är på vilket sätt och hur snabbt vi hanterar dem. Men vad är en egentligen en konflikt och hur du medverka till att lösa dem? Hur lägger du upp ett svårt samtal och på vilket sätt påverkar din samtalsstil utkomsten? Kursen vänder sig främst till dig som har grupp- eller personalansvar eller arbetar med HR-frågor.

Kursens mål och syfte
Deltagarna skall efter genomgången kurs ha fått grundläggande kunskap och metoder för konflikthantering och svåra samtal som huvudsakligen utgår från ett psykologiskt perspektiv. Förutom metodik och tillämpning är egna känsloreaktioner en röd tråd genom kursen. Detta grundar sig i erfarenheten att obehagliga känslor i princip alltid påverkar oss då vi skall hantera konflikter och hålla svåra samtal. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i olika former av undvikandebeteende, dvs. att man skjuter upp att göra det man vet att man borde göra.

Metodik
Korta föreläsningar i helgrupp växlas med diskussioner och övningar i att använda metodiken i mindre grupper och vilket anpassas efter den aktuella kursgruppen. Genomgående ges utrymme för frågor och diskussioner om svårigheter som kan uppstå.

Dag 1: Konflikthantering
Grunden i det teoretiska perspektivet och metodiken är den norske psykologen Jan Atle Andersens över 30-åriga arbete med konflikter och konflikthantering på arbetsplatser. Några huvudpunkter är känslornas betydelse, att se och ta sitt eget ansvar samt att en fungerande kommunikation är en förutsättning för att både förebygga och lösa konflikter.

Huvudpunkterna för dagen:
– Vad är en konflikt och varför uppstår den?
– Hur påverkas vår förmåga att kommunicera i konflikter, speciellt när vi blir känslomässigt påverkade?
– Vad kan jag som part i konflikten göra och när behövs hjälp från kollegor, chef eller extern part?
– Hur kan konflikter förebyggas på en arbetsplats?
– När det händer – hur hjälper man parterna ur det låsta läget?

Dag 2: Svåra samtal
Innehållet under dagen utgår från den metod för att styra samtal som organisationskonsulten Katarina Weiner Thordarson utvecklat. Grunden är att du som ansvarig skall kunna förbereda, hålla och avsluta samtal av olika karaktär med den gemensamma nämnaren att det är, eller kan bli ett svårt samtal. Inte sällan består en väsentlig del av svårigheten i att möta och hantera de känslor som väcks, eller kan komma att väckas, hos bägge parter.

Huvudpunkterna för dagen:
– Att förbereda ett svårt samtal
– Att hantera egna känslomässiga reaktioner
– Den egna samtalsstilens betydelse
– Att inleda, genomföra och avsluta ett svårt samtal
– Vanliga svårigheter
– Tillämpade övningar, gruppdiskussioner och frågor

Kursledare
Christer Borg är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Utifrån sitt arbete som psykolog, psykoterapeut, handledare och utbildare har Christer Borg en mångsidig erfarenhet i hur mönster kan brytas och hur förändringar i gruppen och organisationen kan realiseras. I tidigare uppdrag har han arbetat med bl.a. psykiatriska och somatiska team, ledningsgrupper, revisionsbyråer, socialtjänst, företagshälsovård, missbruksvård, kriminalvård och enskild chefshandledning. Christers utbildningar är fyllda av fakta, beskrivande exempel och personliga berättelser som många känner igen och kan identifiera sig med.

Detta ingår i alla våra kurser:

Vi genomför en förstudie för att du ska få svar på just dina frågor
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Utvärdering och uppföljning av resultat
Kursdokumentation
Kursintyg

8990:- Boka tidigt (senast 1 mån innan kursstart)
9990:- Ordinarie pris

OBS! Boka tidigt gäller endast om du skriver in rabattkoden “Boka tidigt” i din anmälan!

Göteborg 04/11/2020 - 05/11/2020

0761-44 41 53

viktoria.hornlund@hexanova.se

Från kollega till chef Stockholm 15/09/2020
923
0
Coachande ledarskap Malmö 23/09/2020
793
0
Att leda utan att vara chef Stockholm 05/10 - 06/10/2020
1317
0
Excel för självlärda Göteborg 22/09 - 23/09/2020
1079
0
Microsoft Teams – Office 365 Göteborg 29/09 - 30/09/2020
981
0