Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer.

Denna endagskurs är för dig som tidigare har gått på Christers två dagars kurs: Det personliga ledarskapets 3 dimensioner. Under denna kursdag kommer ni jobba mycket utifrån era önskemål efter att ni har implementerat era kunskaper efter den första kursen. Därför kommer du inför denna kurs få svara på en förstudie just för att denna dag skall kunna skräddarsys och förberedas utefter dina nuvarande utmaningar i ditt ledarskap.

Dagen kommer att vara en naturlig fortsättning på den första kursen och kommer innehålla såväl nya bilder som en process som utgår från deltagarnas ledarskapsutmaningar i vardagen.

Till denna kurs tar du med dig en eller flera frågeställningar från din vardag som processas i Action Learning metodiken tillsammans. Dessa frågeställningar kommer ni tillsammans på denna uppföljningsdag att gå igenom samt få verktyg hur ni går vidare i ert ledarskap.

Mål med utbildningen
Målet är att deltagare som har gått Christers första kurs skall ha reflekterat och praktiskt utfört det som gåtts igenom på första kursen. På denna uppföljningsdag kommer ni gå igenom det ni märker har varit utmanande sedan sist och där ni behöver stöttning i ditt ledarskap.Under denna dag får du konkreta tips, råd och verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap ytterligare.

Upplägg
Under dagen fortsätter vi gå igenom principerna för att förstå hur man långsiktigt kan påverka tankemönster och åsikter inom ett område samt att inta en position som opinionsbildare, tongivande beslutsfattare och trovärdig kommunikatör.

Följande arbetar vi med under utbildningen:
– Att använda digitala ledarskapsverktyg för såväl personligt ledarskap som kulturutveckling
– Hur vidareutvecklar man kultur och tillsammansprojektet via insikter kring EQ emotionell intelligens?
– Genomgång av formeln EQ x IQ x Kcal = Resultat
– Vi går igenom varför emotionell intelligens och kompetens kommer vara framtidens viktigaste konkurrensmedel
– Grunderna kring konflikthantering och förhandlingspsykologi

Hösten 2019
Var och när: 26 november Göteborg, kl. 09.00-16.00
Lokal: Meddelas senare

Var och när: 3 december Stockholm, kl. 09.00-16.00
Lokal: Meddelas senare

Investering:
Ord pris: 5990 kr ex moms
Förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår. Övernattning ingår ej.
All specialkost måste föranmälas i ett mejl till: gabrielle.karlsson@lfl.se
I denna fortsättningsdag ingår även en förstudie där ni kan ställa frågor till Christer, så han kan skräddarsy kursen utefter ert behov och önskemål!

Göteborg 26/11/2019 - 26/11/2019

0761-44 41 51

sandra.johannesson@hexanova.se