Allmän avtalsrätt – har du koll på dina avtal inför att konjunkturen vänder?