Tala inför folk

Tala inför folk!Göteborg 18/10/2018
723
0
Tala inför folk!Umeå 14/11/2018
721
0
Tala inför folk!Stockholm 28/11/2018
718
0
Tala inför folk!Jönköping 29/11/2018
718
0