Tillsammansprojektet! - Nyttan med att vara omgiven av olikheter