Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

Lyft medarbetarna och gruppen med feedback

Organisationer som arbetar kontinuerligt och på ett organiserat sätt med feedback skaffar sig ganska snabbt en kultur som skapar lärande, ständiga förbättringar och en högre motivation bland medarbetarna. För detta behövs effektiva verktyg som ger såväl ledarna som medarbetare personlig feedback på ett utvecklande sätt, som får dem att lyfta. Kontinuerlig feedback hjälper inte bara till med utveckling utan skapar även ett bättre klimat för tydlig kommunikation.

Performance management är ett begrepp och sätt att arbeta som blir allt vanligare i företag och organisationer. Enkelt uttryckt handlar det om att få medarbetarna att prestera bättre genom tydliga mål, ökad medvetenhet och eget ansvaret. En bra början är förbättra självinsikten och arbeta med kontinuerlig feedback.

Att bli medveten om sina beteenden, hur dessa upplevs och påverkar andra, kräver både mod och vilja. Ofta hamnar medarbetaren eller kollegan som får feedback i försvarsposition, vilket leder till frustration för båda parter.

Att kunna ge feedback på ett professionellt sätt skapar närhet och förtroende till medarbetaren eller kollegan. Försvarsmurarna rivs, vilket öppnar upp för feedforward där medarbetaren eller kollegan tar eget ansvar för förändringar och förbättringar genom tydliga handlingsplaner. Då sker ett lärande och en utveckling som skapar både glädje och motivation, för såväl individen som gruppen.

I utbildningen får din enkla och användbara verktyg, en kunskap om hur du kan skapa effektivare och mer motiverade grupper, samt hur du skapar en bra feedback-kultur i företaget/organisationen.

Innehåll;

Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du ger och tar emot feedback, hur du kan hitta sätt att sätta gränser genom feedback och hur du själv, dina medarbetare och kollegor kan utvecklas och förbättra arbetssätt, attityder och samarbete genom feedback. Du lär använda feedback i utvecklings-och målstyrningssamtal, får gruppen att utvecklas och motiveras, samt att bygga en bra feedbackkultur i din organisation. Du har nytta av detta i ledarroller chef, teamledare, arbetsledare, projektledare eller annan form avledarroll.

Utbildningsdagen består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som kopplas direkt till din vardag. Du får arbete konkret med egna exempel från din vardag. Övningarna handlar om allas direkta yrkessituation.

De verktyg och förhållningssätt du får lära dig är bl.a.
– Syfte med feedback
– Hur vi förhåller vi oss till förändringar/förbättringar
– Feedback -för att sätta gränser respektive utveckling
– Feedbackstegen
– Fördelar med feedback
– Olika sorters feedback
– Individanpassad feedback
– Ge respektive ta emot feedback
– Feedback till intressenter – t.ex. kollegor, chefer, medarbetare, patienter, klienter, etc.
– Beröm respektive kritik
– Utveckla gruppen med feedback och kontinuerliga förbättringar
– Feedforward–framåtriktad coachande feedback
– Hur skapa och bygga en bra feedbackkultur

Detta ingår i alla våra interna kurser:

– En egen dedikerad projektledare
– Föreläsare av högsta kvalitet
– Resa och boende till föreläsaren
– Ett skräddarsytt kursprogram
– Tryckt alt. digital dokumentation
– Kursdiplom
– Förstudie, där samtliga deltagare får ta upp sina egna frågor och som sedan vävs in i Kursprogrammet
– Utvärdering med kvalitetsuppföljning

Kontakta oss för mer information. Vi kommer då skräddarsy kursen utefter er och era behov samt önskemål!
För mer information samt en prisuppgift mejla till sandra.johannesson@hexanova.se eller ring oss på 0761- 44 41 51

Varmt välkomna att bubbla med oss!

KLICKA PÅ ”ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

På er arbetsplats 01/01/2019 - 01/01/2024
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0