Referenser

Alexander Hallqvist, Skötare Psykiatrisk vårdavdelning, Jönköpings läns landsting, om kursen Psykiatri för icke psykiatriker:

– Mycket bra kurs! Då vi var en liten grupp kunde Michael anpassa det till oss och vi kunde diskutera på annat vis än om vi varit flera. Michael brinner verkligen för människans intresse att ha ett så drägligt liv som möjligt. Väldigt påläst och kunnig inom psykisk ohälsa

Victoria_westergren2

Victoria Westergren, Upphandlare, Umeå kommun om kursen i Excel för självlärda:

– Föreläsaren var pedagogisk, kompetent och hade en förmåga att göra kursinnehållet intressant och spännande. Det var en väldigt bra kurs med mycket nyttig information och kunskap som jag kan ta med mig i mitt dagliga jobb. En klockren kurs som jag med glädje kan rekommendera till andra.

Anders Westman, Upphandlare, Umeå kommun om kursen i Retorik:

– Man märker att David har en gedigen bakgrund inom retorikämnet. Jag tycker att David på ett föredömligt sätt gav oss deltagare knep och tips på hur vi ska tänka i olika situationer när man ska framföra sitt budskap. David har dessutom förmåga att med glimten i ögat kunna utbilda, därför var det aldrig långtråkigt på denna kurs.

Mats Erik Lundberg, Socialkonsulent, Arbetsförmedlingen, om kursen Psykiatri för icke psykiatriker:

– Mycket bra! Dels för att förutsättningarna var optimala med få deltagare där Michael drog fördelar med det genom att vara lyhörd för vad vi efterfrågade. Dels för att Michael var lysande föreläsare med stor kompetens som han varvade med personliga reflektioner från det praktiska livet med teoriavsnitt. Dessutom att han genomlyser respekt för oavsett det gäller patient eller kursdeltagare.

Magnus Öhrling, Inköpare/licensansvarig, Finspångs kommun om kursen i Upphandling av IT-tjänster:

– Mycket kunskapsrik person, kunde besvara alla våra frågor och tillägga med extra information runt frågan (”Varför tänker du så”? ”Behöver du tänka så”?). Han gjorde även tester efter fikapauserna så man fick en återblick och testa sig lite inom det man lärt sig som gjorde att man kunde tänka tillbaks lite osv. För övrigt, mycket bra framförande ifrån Lars! Maten var kanon, fikabrödet var kanon, platsen var bra. Kurslokalen kändes lite ”back-to-school” men för den mängd personer som deltog så tyckte jag att det blev helt OK och man kom varandra närmre p.g.a. detta!

Peter Eriksson, Upphandlare, Karolinska universitetssjukhuset om kursen i LOU och förhandlingsteknik

Mycket bra; pedagogiskt, roligt och underhållande samt framförallt lärorikt. Fick med mig många värdefulla tips. Värdefullt att vi fick arbeta med exempel själva.

Amanda Hallin, Splitsign, om kursen i Excel för självlärda:

– Kursen har varit mycket intressant och givande. Föreläsaren anpassade innehållet efter våra olika behov och hade en förmåga att presentera så att dagarna blev både roliga och lärorika. Jag kommer att ha stor nytta av kursen i mitt dagliga arbete och kan varmt rekommendera kursen till andra.

Marie Höglund Malm, Skatteverket om kursen i Presentationsteknik:

Mycket bra, pedagogiskt, roligt och underhållande samt framförallt lärorikt. Fick med mig många värdefulla tips. Värdefullt att vi fick arbeta med exempel själva. Jag kan varmt rekommendera andra att gå den

Dennis Lindberg, Chef Flygplatsservice, Västerås Flygplats om kursen i Excel för självlärda:

– Jag tycker att Niclas på ett lättsamt men professionellt sätt tog sig an oss ”elever”. Kursinnehållet var uppbyggt på generella kunskapsbehov såväl som våra specifika frågor. Som helhet var det väl investerade pengar. Mycket bra!

Karin Krönenstedt, Socialchef, Säffle kommun om kursen i Förändringsledning:

– Mycket givande, enkel och tydlig framställan av svåra utmaningar. Pedagogiskt upplägg som var engagerade.

Tom Johansson, Personalspecialist, Växjö kommun om kursen i Excel för självlärda:

– Kursledaren var strukturerad och pedagogisk och lyssnade in vad kursdeltagarna ville få ut av kursen. En av de bästa kursledare jag haft nöjet att möta. Kursen vad mycket bra!

Veronica Thomsen, E.ON försäljning Sverige om kursen i Förändringsledning:

– Föreläsaren var intressant, nyanserad och underhållande och det var en inspirerande kurs som var anpassad efter deltagarna.

Anna Andersson, Enköpings kommun om kursen Förändringsledning – Strategi & Praktik

– Mycket bra och flexibel föreläsare som kunde lägga in våra olika problem i undervisningen.  Kursen var otroligt bra, hade kunnat fortsatt en dag till!

Renata Popadic, Anbudsansvarig, Humana Individ & familj om kursen i Ny lag om offentlig upphandling:

– En riktigt gedigen utbildning som väcker många tankar och ger svar på många frågor. Bra!

Joakim Borgman, iCore om kursen Excel för chefer, ledare och beslutsfattare:

– Mycket bra föreläsare! Trevligt och riktigt bra på det han gör! Kursen var lärorik och med mycket bra som går att använda direkt i sitt arbete.

Helen Westlund, HW Friskvård om kursen i Att leda utan att vara chef:

– Lasse lyckas kombinera sina kunskaper och egna erfarenheter med humor, värme och fin närvaro. Väldigt bra kurs!

Rebecca Brobäck, Business Solution Manager
Infranordic om kursen i LOU och förhandlingsteknik:

– Utbildningsdelen ang förhandlingsteknik var mycket bra och gav mig konkreta verktyg till mitt arbete.

Sanna Helenius, Dirsys, om kursen i Upphandling av IT-tjänster – Avancerad:

– Lars är duktig och väldigt inspirerande att lyssna på! Kursen var bra och höll hög kvalité.

Ann-Heléne Klasson, Upphandlingsansvarig, Halmstads fastighets AB om kursen i LOU och förhandlingsteknik:

– Jag tyckte verkligen om detta koncept att lägga en fördjupningsdag på detta sätt i anslutning till Upphandlingsdagarna. Fördjupningsdagen var mycket bra och lärorik och den gav mycket utrymme till diskussioner och frågeställningar från oss deltagare. Detta är ett mycket bra sätt att få nya influenser och infallsvinklar till sitt fortsatta arbete hemma på sin kammare!