Nyheter!

Era tips har genererat i nyheter!

Tack för alla tips angående nya kurser!
Vi har utgått från era önskemål och producerar nu för fullt inför hösten & 2017. Här är ett smakprov på vad som kommer redan till hösten!

Så bemöter du hotfulla situationer

I kursen Bemötande av hot & våld i arbetet ligger tonvikten på bemötanden av olika grader och typer av hot och genom konkreta exempel, diskussioner och reflektioner ökar utbildningen deltagarnas förmåga att bedöma och bemöta hotfulla situationer.
Läs mer om kursen här!
Anmäl dig här!

Så når du ett förhandlingsresultat där alla parter är nöjda!

Att vara en bra förhandlare handlar inte om att vinna eller förlora, utan att få det bästa möjliga resultatet som faktiskt kan leda till något positivt för båda parter. Kursen Förhandlingsteknik lär dig att undvika de vanliga fallgroparna och ger dig mängder med praktiska tips!
Läs mer om kursen här!
Anmäl dig här!

Praktisk arbetsrätt

Chefer och arbetsledare med personalansvar måste ha god kunskap i arbetsrätt och kunna hantera regelverket för att på så sätt undvika kostsamma processer och felaktiga beslut. I kursen Praktisk arbetsrätt lär du dig att tillämpa lagstiftningen så att du enkelt finner svaren på alla de frågeställningar du möter i din vardag. Håll dig uppdaterad på arbetsrätt, gå kursen i höst!
Läs mer om kursen här!
Anmäl dig här!

 

« »