Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

Företagshemligheter

För många företag är dess företagshemligheter, såsom information om företagets affärsförhållanden, kunddatabaser, leverantörslistor, ritningar och konstruktionsmodeller, de viktigaste tillgångarna. År 2018 trädde en ny lag om företagshemligheter i kraft. Syftet med lagen var t.ex. att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas. Den som angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall; att sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegång förstärks och straffskalan för företagsspioneri skärps.

Genom den nya lagen finns det alltså i teorin fler och effektivare regler för att skydda företagshemligheter och därigenom bevara företagets konkurrenskraft. Den nya lagen grundar sig på ett EU-direktiv vilket i förlängningen innebär att samma regler ska gälla i hela EU.

Detta är en halvdagskurs mellan kl 08.00 och 12.00 inklusive fikapaus.

Föreläser gör Emma Bädicker och Mathilda Jaktman från Advokatfirman Delphi. Emma arbetar med arbetsrätt, dataskydd och kommersiell tvistlösning om bland annat just företagshemligheter. Mathilda arbetar tillsammans med Emma i dessa frågor och har en bakgrund av arbete med ägarledda bolag.

Målgrupp:
Denna utbildning är till för alla de som verkar i företag som har företagshemligheter och vill lära sig mer om vad lagen innebär och hur den kan användas i praktiken.

Ur innehållet:
– Genomgång av lagen om företagshemligheter från maj 2018 med belysande frågeställningar och praktiska tips angående:
– Vilken information som är företagshemligheter och hur denna information ska hanteras i verksamheten för att fortsätta vara en företagshemlighet
– Gränsen mellan företagshemlighet och know how
– Under vilka förutsättningar information skyddas av lagen
– Hur incidenter med företagshemligheter kan förebyggas och vilka möjligheter ett företag har att beivra ett misstänkt angrepp på sina företagshemligheter
– Bolags ansvar att inte nyttja andras affärshemligheter
– Vad man bör tänka på vid on- och off-boarding
– Vilka risker som finns och hur en eventuell tvist ska hanteras – såsom svårigheten att bevisa att någon tagit med sig, utnyttjat eller röjt företagshemligheter, vilka praktiska och rättsliga åtgärder företaget kan vidta vid misstanke om brott mot lagen, osv.
– Vad straffet kan bli om du bryter mot lagens bestämmelser (såväl personligt ansvar som företags ansvar)
– Workshop och diskussion

Detta ingår i alla våra kurser när man bokar direkt till sin arbetsplats:

– En egen dedikerad projektledare
– Föreläsare av högsta kvalitet
– Resa och boende till föreläsaren
– Ett skräddarsytt kursprogram
– Tryckt alt. digital dokumentation
– Kursdiplom
– Förstudie, där samtliga deltagare får ta upp sina egna frågor och som sedan vävs in i Kursprogrammet
– Utvärdering med kvalitetsuppföljning

Kontakta oss för mer information. Vi kommer då skräddarsy kursen utefter er och era behov samt önskemål!

För mer information samt en prisuppgift mejla till viktoria.hornlund@hexanova.se eller ring oss på 0761- 44 41 53. Varmt välkomna att bubbla med oss!

 

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

På er arbetsplats 01/01/2020 - 01/01/2024

0761-44 41 53

viktoria.hornlund@hexanova.se

Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0