Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

Från strikta regler till dirty tricks

En öppen ”blended learning” utbildning, där du först studerar åtta e-learning lektioner à 20 minuter och där inhämtar de mest väsentliga kunskaperna i förhandling. Därefter följer två kursdagar där vi tillsammans kommer att reflektera, diskutera, analysera och träna förhandling i specialskrivna övningar. Allt i avsikt att skapa förståelse för och insikt i de faktorer som är avgörande för att förbereda och genomföra en professionell affärsförhandling.

Utbildningens röda tråd är principerna för en hållbar och långsiktig överenskommelse som båda parter ska känna sig nöjda med.

Du kommer att få en bra struktur på ditt förhandlingsbeteende och förstå att förhandling inte är någon snällhetstävling, du kommer att känna igen taktiska utspel och veta hur du hanterar burdusa beteenden.

Dessutom kommer du att ha lärt dig att undvika missbedömningar av styrkeförhållanden och inte ge motparten fördelar som de inte borde haft.

Mål:
Målet med utbildningen är att skapa förståelse för och insikt i de faktorer som är avgörande för att förbereda och genomföra en professionell affärsuppgörelse.
Många affärer som görs skulle kunna göras mycket bättre, därför tar utbildningen utgångspunkt i deltagarnas egna affärsprojekt där nyvunna kunskaper och förbättrade färdigheter direkt ska kunna omsättas i det egna arbetet efter avslutad utbildning.

Detta ingår i alla våra kurser:

– En egen dedikerad projektledare
– Föreläsare av högsta kvalitet
– Resa och boende till föreläsaren
– Ett skräddarsytt kursprogram
– Tryckt alt. digital dokumentation
– Kursdiplom
– Förstudie, där samtliga deltagare får ta upp sina egna frågor och som sedan vävs in i Kursprogrammet
– Utvärdering med kvalitetsuppföljning

Kontakta oss för mer information. Vi kommer då skräddarsy kursen utefter er och era behov samt önskemål!
För mer information samt en prisuppgift mejla till gabrielle.sjostrand@hexanova.se eller ring oss på 0761- 44 41 53

Varmt välkomna att bubbla med oss!

KLICKA PÅ ”ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

På er arbetsplats 01/01/2019 - 01/01/2026
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1506
0
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1506
0