Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

Skaffa dig en grundläggande kunskap och få praktiska tips om den ”nya” dataskyddsförordningen. Vi har flertalet GDPR kurser för olika målgrupper.

– GDPR för IT-branschen
– GDPR för chefer, ledning och styrelseledamoter
– GDPR i ett HR-perspektiv
– Dataskyddsombud

Läs nedan kortare information om varje kurs.

GDPR för IT-branschen:

Denna utbildning för dig inom IT som hålls av erfarna IT-specialiserade advokater. Frågor som personuppgiftsincidenter, personuppgifter vid support- och underhåll samt molntjänster berörs från ett praktiskt perspektiv. Vi går igenom vad som är viktigt – såväl från en kund som från ett leverantörsperspektiv.

– Övergripande om GDPR ur ett IT-perspektiv.
– Rollen som personuppgiftsbiträde och leverantör – ansvar och skyldigheter
– När får personuppgifter behandlas ur ett IT-perspektiv
– Personuppgiftsbiträdesavtal – vad är viktigt att reglera?
– Allmänt om IT-säkerhet
– Personuppgiftsincidenter – när och hur rapportera?
– Privacy by design

GDPR – för chefer, ledning och styrelseledamoter

Det har varit mycket prat om GDPR senaste tiden. Nu gäller lagen och det är viktigt att säkerställa att företag arbetar med den på ett smart sätt. Samtidigt har flera myter och en del skrämselpropaganda förekommit. Vad är egentligen sant och vad behöver du som chef, ägare eller styrelseledamot känna till? Denna utbildning i GDPR riktar sig till dig som sitter i ledningen eller styrelsen på ett företag och som vill ha en övergripande koll på GDPR från ett ledningsperspektiv.

– Introduktion till lagen
– Vilket ansvar har företag?
– Personuppgiftsbiträden och avtal
– Vilket ansvar har styrelse, ledning och VD?
– När får personuppgifter behandlas?
– Vilka rutiner och vilken dokumentation behövs för att följa lagen?
– När behövs ett dataskyddsombud?
– En effektiv organisation för GDPR

GDPR i ett HR-perspektiv:

Den nya dataskyddsförordningen innebär skärpta krav på arbetsgivares hantering av anställdas personuppgifter. Inom ramen för anställningsförhållandet behandlar arbetsgivaren en mängd persondata och vägen till en dataskyddsanpassad verksamhet kan många gånger vara snårig. På vilka grunder kan en arbetsgivare hantera en anställds personuppgifter? Hur länge kan personuppgifter sparas och vilken information ska en arbetsgivare ge till en arbetstagare?

• Övergripande information om de nya bestämmelserna
• Särskilt om arbetsrättsperspektivet
• Laglig grund för behandling
• Känsliga personuppgifter
• Informationsskyldighet till kandidater, anställda och anhöriga
• Behandling av personuppgifter i rekryteringsförfarandet
• Behandling av personuppgifter vid pågående anställning
• Behandling av personuppgifter efter avslutad anställning
• Gallringsfrister för HR-data

Dataskyddsombud:

Dataskyddsombud är en ny spännande yrkesår som introducerades tillsammans med GDPR den 25 maj. Få en uppdatering kring GDPR och vad som hänt sedan lagen trädde i kraft och vad rollen som dataskyddsombud innebär.

Ur innehållet:
• Dataskydd – en historisk tillbakablick
• GDPR 2.0 fördjupning sedan lagen trädde i kraft
• Vad är ett dataskyddsombud?
• Biträdesrollen och biträdesavtal
• Dataskyddsombudets arbetsuppgifter
• Samtyckeshantering
• Workshop – genomföra en riskanalys
• Grupparbete – hantering av en personuppgiftsincident
• Kunskapsprov
• Sammanfattning

Detta ingår i alla våra interna kurser:

– En egen dedikerad projektledare
– Föreläsare av högsta kvalitet
– Resa och boende till föreläsaren
– Ett skräddarsytt kursprogram
– Tryckt alt. digital dokumentation
– Kursdiplom
– Förstudie, där samtliga deltagare får ta upp sina egna frågor och som sedan vävs in i Kursprogrammet
– Utvärdering med kvalitetsuppföljning

Kontakta oss för mer information. Vi kommer då skräddarsy kursen utefter er och era behov samt önskemål!
För mer information samt en prisuppgift mejla till sandra.johannesson@hexanova.se eller ring oss på 0761- 44 41 51

Varmt välkomna att bubbla med oss!

KLICKA PÅ ”ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

På er arbetsplats 01/01/2019 - 01/01/2020
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1495
0