Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

Ledarskap för projektledare

Denna utbildning passar dig med befattningen projektledare eller för dig som har en projektledarroll. I utbildningen får du användbara verktyg och kunskap hur du blir tydligare i ditt projektledarskap, frigör medarbetarnas fulla potential och skapar framgångsrikare projekt tillsammans!

Många företag lägger stor vikt vid att utveckla ledarskapet hos sina linjechefer. Ledarutveckling för projektledarna är ofta eftersatt, trots att dessa ofta har större ansvar för saker som påverkar företagets resultat.

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar. Förhoppningsvis finns en gemensam projektmetodik eller modell att arbeta efter. Detta kan räknas till de “hårda” delarna i projektledarskapet, där det krävs en förmåga och intresse för metodik och noggrannhet.

Till sin hjälp har projektledaren ofta en projektgrupp som består av specialister inom sina respektive områden. För att lyckas med projekt och sin roll som projektledare krävs det också verktyg och förmåga att hantera de “mjuka” delarna av projektledarskapet. Hit räknas förmågan att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité -utan att “bränna ut” dem!

Därför behövs det läggas mer vikt vid de “mjuka” delarna i ledarskapet, eftersom det ofta är den avgörande skillnaden om projektet blir framgångsrikt och där alla medarbetares potential tas tillvara på. Projektledare behöver verktyg och träning i att hantera de ”mjuka” delarna i ledarskapet, utan att tappa fokus på de ”hårda” delarna som att ha full koll på tid, resurser och ekonomi.

Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan leda medarbetarna i ett projekts olika faser. Vi tar utgångspunkt ifrån din roll som projektledare och de ansvar och befogenheter som ligger hos projektmedarbetarna, då vi tittar på de olika ”mjuka” delarna som du behöver i din projektledarroll. Kommunikation är ett av ledarskapets viktigaste delar och det coachande förhållningssättet är ett konkret och effektivt verktyg för en tydlig kommunikation. Genom ett coachande förhållningssätt skapar du medvetenhet och eget ansvar hos medarbetarna, vilket gör det enklare att delegera och få ut medarbetarnas fulla potential samt att hålla dem motiverade.

Utbildningsdagarna består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som kopplas direkt till din vardag. Du får arbeta konkret med egna exempel från din vardag samt ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Övningarna handlar om allas direkta yrkessituationer.

Innehåll
– Projektorganisationen
– Intressenterna och styrgrupp
– Roller i projektet – ansvar och befogenheter
– Projektledarens roll och förutsättningar
– Projektmedarbetarnas roll och ansvar
– Aktiv styrning istället för passiv uppföljning
– Ledarskapet i projektets olika faser
– Kommunikation
– Ett coachande förhållningssätt
– Feedback – för ständig utveckling och förbättring
– Motivation
– Erfarenhetsåterföring
– Spelregler för möten och information

Detta ingår i alla våra kurser:
Vi genomgår en förstudie för att du ska få svar på just dina frågor
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Utvärdering och uppföljning av resultat
Kursdokumentation
Kursintyg

 

Kontakta oss för mer information. Vi kommer då skräddarsy kursen utefter er och era behov samt önskemål!
För mer information samt en prisuppgift mejla till sandra.johannesson@hexanova.se eller ring oss på 0761- 44 41 51

Varmt välkomna att bubbla med oss!

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

På er arbetsplats 01/01/2020 - 01/01/2024

0761-86 44 09

sandra.johannesson@hexanova.se

Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0