Information om kursen och anmälan

ANMÄL DIG HÄR

KLICKA PÅ “ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

Nya regler – Nya frågor!

Offentlig upphandling är en komplicerad process med många olika steg. Det gör att många företagare upplever att det är svårare att sälja till offentlig sektor än till det privata näringslivet. Även de som upphandlar för offentlig sektor uppfattar ofta att det upphandlingsrättsliga regelverket är svårt att överblicka och följa. Därför finns det ofta behov av en rak och tydlig juridisk rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling.

1 januari 2017 infördes nya upphandlingslagar som genomför 2014 års EU-direktiv om offentlig upphandling. De nya lagarna kommer vid sidan om principerna om likabehandling, transparens och proportionalitet att innehålla en grundläggande princip om socialt hänsynstagande. Den principen kommer att öka fokus på att använda offentliga upphandlingar som ett verktyg för att genomföra olika typer av sociala mål. Det nya regelverket öppnar för en ökad flexibilitet genom ett ökat utrymme att förhandla med leverantörer och ett tydliggörande av vilka ändringar av kontrakt som kan göras. Lagarna kommer att innehålla olika typer av in house-anskaffningar och samarbeten för utförande av offentliga uppdrag. De reglerna kan antas komma att påverka den offentliga sektorns framtida organisation och struktur. Dessutom införs en ny lag om upphandling av koncessioner.

Allt detta och mer får du lära dig hos oss under en intensiv och lärorik dag! Med oss kan du vara säker på att få ta del av de viktiga förändringarna!

Detta ingår i alla våra interna kurser:

– En egen dedikerad projektledare
– Föreläsare av högsta kvalitet
– Resa och boende till föreläsaren
– Ett skräddarsytt kursprogram
– Tryckt alt. digital dokumentation
– Kursdiplom
– Förstudie, där samtliga deltagare får ta upp sina egna frågor och som sedan vävs in i Kursprogrammet
– Utvärdering med kvalitetsuppföljning

Kontakta oss för mer information. Vi kommer då skräddarsy kursen utefter er och era behov samt önskemål!
För mer information samt en prisuppgift mejla till sandra.johannesson@hexanova.se eller ring oss på 0761- 44 41 51

Varmt välkomna att bubbla med oss!

KLICKA PÅ ”ANMÄL DIG HÄR”- KNAPPEN LÄNGST UPP FÖR ATT LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN!

På er arbetsplats 01/01/2019 - 01/01/2024
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1494
0