Enastående kommunikation - utifrån hjärnans förutsättningar