LAS - Den nya arbetsrätten i ett praktiskt perspektiv