Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chefStockholm, kurslokal 7A Strandvägen 09/10 - 10/10/2018
835
0
Att leda utan att vara chefGöteborg 23/10 - 24/10/2018
800
0