Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chefStockholm, kurslokal 7A Strandvägen 10/04 - 11/04/2018
656
0
Att leda utan att vara chefGöteborg, kurslokal Aktiviteten Lindholmen 24/04 - 25/04/2018
636
0
Att leda utan att vara chefUmeå, Kurslokal Scandic Plaza 16/05 - 17/05/2018
617
0