Upcoming events at Göteborg

01

Excel för självlärda
Excel för självlärda
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
22/09/2020 09:00

02

Microsoft Teams – Office 365
Microsoft Teams – Office 365
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
29/09/2020 09:00

03

Förhandlingsteknik enligt Harvard-metoden
Förhandlingsteknik enligt Harvard-metoden
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
07/10/2020 13:00

04

Fördjupningskurs, Stressmysteriet – steg 2
Stressmysteriet fortsätter - steg 2 Stressmysteriet fortsätter - steg 2
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
27/10/2020 09:00

05

Konflikthantering och svåra samtal
Konflikthantering och svåra samtal Konflikthantering och svåra samtal Konflikthantering och svåra samtal
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
04/11/2020 09:00

06

Time Management
Time Management Time Management
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
05/11/2020 09:00

07

Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef Att leda utan att vara chef
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
10/11/2020 09:00

08

Tillitsbaserat ledarskap
Tillitsbaserat ledarskap
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
25/11/2020 09:00

09

Excel för självlärda – Avancerad
Excel för självlärda - Avancerad
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
26/11/2020 09:00

10

Effektiva möten – och hur du skapar en hållbar möteskultur
Effektiva möten – och hur du skapar en hållbar möteskultur
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
02/12/2020 09:00

11

Krishantering och psykologisk trygghet
Krishantering och psykologisk trygghet Krishantering och psykologisk trygghet Krishantering och psykologisk trygghet Krishantering och psykologisk trygghet
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
10/12/2020 09:00

12

Det vinnande värderingsstyrda ledarskapet
Det vinnande värderingsstyrda ledarskapet
Göteborg - Göteborg,
0761-44 41 53
20/01/2021 09:00