Upcoming events at Stockholm

01

Stockholm,
0761-44 41 50
23/10/2018 13:00

02

Retorik och talarträning för jurister
Retorik och talarträning för jurister Retorik och talarträning för jurister
Stockholm,
0761-86 44 09
24/10/2018 09:00

03

Stockholm - Stockholm, kurslokal 7A Strandvägen,
0761-86 44 09
07/11/2018 08:30

04

Stockholm,
0761-44 41 50
07/11/2018 13:00

05

Tillsammansprojektet! – Nyttan med att vara omgiven av olikheter
Tillsammansprojektet! - Nyttan med att vara omgiven av olikheter
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/11/2018 09:00

06

Uppföljningsdag – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner
Det personliga ledarskapets 3 dimensioner Uppföljning Det personliga ledarskapet
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
13/11/2018 09:00

07

Retorik för kvinnor
Retorik för kvinnor
Stockholm - Stockholm, kurslokal 7A Strandvägen,
0761-86 44 09
14/11/2018 08:30

08

Stressmysteriet! FULLSATT!
Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet
Stockholm,
0761-86 44 09
14/11/2018 09:00

09

Coachande ledarskap
Coachande ledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
19/11/2018 09:00

10

Excel för självlärda – Fördjupning
Excel för självlärda - Fördjupning
Stockholm - Stockholm, kurslokal Aktiviteten Stockholm,
0761-86 44 09
22/11/2018 00:00

11

Det digitala ledarskapets unika möjligheter
Det digitala ledarskapets unika möjligheter
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
22/11/2018 09:00

12

GDPR – för chefer, ledning och styrelseledamoter
GDPR – för chefer GDPR – för chefer
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
22/11/2018 09:00

13

Tala inför folk!
Tala inför folk Tala inför folk Tala inför folk
Stockholm,
0761-86 44 09
28/11/2018 09:00

14

GDPR för IT-branschen
GDPR för IT branschen GDPR för IT branschen
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
28/11/2018 09:00

15

Exceptionellt bemötande!
Exceptionellt bemötande!
Stockholm,
0761-44 41 50
28/11/2018 13:00

16

GDPR 2.0 – fördjupningskurs
GDPR 2.0 Fördjupningskurs
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
29/11/2018 09:00

17

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
29/11/2018 09:00

18

Grundläggande styrelseutbildning
Grundläggande Styrelseutbildning
Stockholm,
0761-86 44 09
04/12/2018 00:00

19

Bemötandekoden
Bemötandekoden Bemötandekoden Bemötandekoden
Stockholm,
0761-86 44 09
05/12/2018 09:00

20

Stressmysteriet!
Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet
Stockholm,
0761-86 44 09
29/01/2019 09:00

21

Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
05/02/2019 09:00

22

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
19/03/2019 09:00

23

Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
14/05/2019 09:00