Upcoming events at Stockholm

01

Power Query, stora data och Pivottabeller med Excel
Power Query, stora data och Pivottabeller med Excel
På er arbetsplats - Stockholm,
0761-44 41 53
01/01/2020 10:00

02

Från kollega till chef
Från kollega till chef
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
15/09/2020 09:00

03

Excel för självlärda
Excel för självlärda
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
22/09/2020 09:00

04

Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef Att leda utan att vara chef
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
05/10/2020 09:00

05

Konflikthantering och svåra samtal
Konflikthantering och svåra samtal Konflikthantering och svåra samtal Konflikthantering och svåra samtal
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
14/10/2020 09:00

06

Fördjupningskurs, Stressmysteriet – steg 2
Stressmysteriet fortsätter - steg 2 Stressmysteriet fortsätter - steg 2
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
29/10/2020 09:00

07

Tillitsbaserat ledarskap
Tillitsbaserat ledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
05/11/2020 09:00

08

Effektiva möten – och hur du skapar en hållbar möteskultur
Effektiva möten – och hur du skapar en hållbar möteskultur
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
05/11/2020 09:00

09

Stressmysteriet!
Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet
Stockholm,
0761-44 41 53
10/11/2020 09:00

10

Excel för självlärda – Avancerad
Excel för självlärda - Avancerad
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
02/12/2020 09:00

11

Krishantering och psykologisk trygghet
Krishantering och psykologisk trygghet Krishantering och psykologisk trygghet Krishantering och psykologisk trygghet Krishantering och psykologisk trygghet
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
08/12/2020 09:00

12

Att leda utan att vara chef, steg 2
Att leda utan att vara chef, steg 2
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
14/12/2020 09:00

13

Det vinnande värderingsstyrda ledarskapet
Det vinnande värderingsstyrda ledarskapet
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
02/02/2021 09:00

14

Microsoft Teams – Office 365
Microsoft Teams – Office 365
Stockholm - Stockholm,
0761-44 41 53
03/02/2021 09:00