Upcoming events at Stockholm

01

Retorik för kvinnor
Retorik för kvinnor Retorik för kvinnor
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
06/03/2019 09:00

02

Hälsoinspiratör
Hälsoinspiratör Hälsoinspiratör
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
11/03/2019 09:00

03

Det personliga ledarskapets 3 dimensioner
Det personliga ledarskapets 3 dimensioner
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
12/03/2019 09:00

04

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
19/03/2019 09:00

05

Tillitsbaserat ledarskap
Tillitsbaserat ledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
04/04/2019 09:00

06

GDPR 2.0 – fördjupningskurs
GDPR 2.0 - fördjupningskurs
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/04/2019 08:00

07

Från kollega till chef
Från kollega till chef
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/04/2019 09:00

08

How to sell + Why they buy = Perfect match
How to sell + Why they buy = Perfect match
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/04/2019 18:00

09

Hälsocoach
Hälsocoach
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
10/04/2019 09:00

10

Peak Performer, Business – steg 1
Peak Performer, Business Peak Performer, Business Peak Performer, Business
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
10/04/2019 09:00

11

Get digital or die trying!
Get digital or die trying!
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
10/04/2019 13:00

12

Excel för självlärda
Excel för självlärda
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
23/04/2019 09:00

13

Kreativ uppgradering!
Kreativ uppgradering!
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
23/04/2019 09:00

14

Tillsammansprojektet! – Nyttan med att vara omgiven av olikheter
Tillsammansprojektet! - Nyttan med att vara omgiven av olikheter
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
25/04/2019 18:00

15

Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
07/05/2019 09:00

16

Bemötandekoden
Bemötandekoden Bemötandekoden Bemötandekoden Bemötandekoden
Stockholm,
0761-86 44 09
08/05/2019 09:00

17

Stressmysteriet!
Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet
Stockholm,
0761-86 44 09
08/05/2019 09:00

18

Våga tänka stort!
Våga tänka stort!
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
08/05/2019 18:00

19

Ledarskapet i en digital värld!
Ledarskapet i en digital värld
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/05/2019 09:00

20

LinkedIn
LinkedIn med experten Linda Björck LinkedIn med experten Linda Björck LinkedIn med experten Linda Björck
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/05/2019 09:00

21

Förändringsledarskap
Förändringsledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
14/05/2019 09:00

22

Ledarskap för projektledare
Ledarskap för projektledare
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
14/05/2019 09:00

23

Lyft medarbetarna och gruppen med feedback
Lyft medarbetarna och gruppen med feedback Lyft medarbetarna och gruppen med feedback
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
16/05/2019 09:00

24

Vinnande medarbetarskap!
Vinnande medarbetarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
21/05/2019 09:00

25

Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
28/05/2019 09:00