Upcoming events at Stockholm

01

Excel för självlärda
Excel för självlärda
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
22/01/2019 09:00

02

Stressmysteriet!
Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet
Stockholm,
0761-86 44 09
29/01/2019 09:00

03

Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
05/02/2019 09:00

04

Retorik för kvinnor
Retorik för kvinnor
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
06/03/2019 09:00

05

Hälsoinspiratör
Hälsoinspiratör Hälsoinspiratör
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
11/03/2019 09:00

06

Det personliga ledarskapets 3 dimensioner
Det personliga ledarskapets 3 dimensioner
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
12/03/2019 09:00

07

Excel för självlärda – Fördjupning
Excel för självlärda - Fördjupning
Stockholm - Stockholm, kurslokal Aktiviteten Stockholm,
0761-86 44 09
13/03/2019 09:00

08

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
19/03/2019 09:00

09

Tillsammansprojektet! – Nyttan med att vara omgiven av olikheter
Tillsammansprojektet! - Nyttan med att vara omgiven av olikheter
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
28/03/2019 18:00

10

Tillitsbaserat ledarskap
Tillitsbaserat ledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
04/04/2019 09:00

11

Från kollega till chef
Från kollega till chef
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/04/2019 09:00

12

GDPR 2.0 – fördjupningskurs
GDPR 2.0 Fördjupningskurs
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/04/2019 09:00

13

How to sell + Why they buy = Perfect match
How to sell + Why they buy = Perfect match
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/04/2019 18:00

14

Hälsofrämjande ledarskap
Hälsofrämjande ledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
10/04/2019 09:00

15

Get digital or die trying!
Get digital or die trying!
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
10/04/2019 18:00

16

Excel för självlärda
Excel för självlärda
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
23/04/2019 09:00

17

Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
07/05/2019 09:00

18

Bemötandekoden
Bemötandekoden Bemötandekoden Bemötandekoden
Stockholm,
0761-86 44 09
08/05/2019 09:00

19

Stressmysteriet!
Stressmysteriet Stressmysteriet Stressmysteriet
Stockholm,
0761-86 44 09
08/05/2019 09:00

20

Våga tänka stort!
Våga tänka stort!
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
08/05/2019 18:00

21

Ledarskapet i en digital värld!
Ledarskapet i en digital värld
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/05/2019 09:00

22

LinkedIn
LinkedIn
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
09/05/2019 09:00

23

Förändringsledarskap
Förändringsledarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
14/05/2019 09:00

24

Att leda utan att vara chef
Att leda utan att vara chef
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
14/05/2019 09:00

25

Ledarskap för projektledare
Ledarskap för projektledare
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
14/05/2019 09:00

26

Lyft medarbetarna och gruppen med feedback
Lyft medarbetarna och gruppen med feedback
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
16/05/2019 09:00

27

Vinnande medarbetarskap!
Vinnande medarbetarskap
Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
21/05/2019 09:00

28

Stockholm - Stockholm,
0761-86 44 09
28/05/2019 09:00