Information om kursen och anmälan

LÄS PROGRAMMET ANMÄL DIG HÄR
Få grunderna i VD-skapet & klargör din roll som VD

VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar. För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och
bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som VD ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet har VD och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets namn än ägarna.

Vem passar utbildningen?
Utbildningen vänder sig i första hand till företagare och styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som VD. Utbildningen ger dig en klarare bild av rollfördelning styrelse/ägare/vd. Vi tar upp vanliga situationer du som VD möter. Vi belyser allt ifrån frågeställningar kring ägardirektiv till vad som är viktigt att hålla koll på i balans- och resultaträkning. Vi varvar föreläsningar med praktiska ”hands on” övningar och grupparbeten.

Kontakta oss för fler tillfällen av kursen.

Detta ingår i våra kurser:

Frukost, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Utvärdering och uppföljning av resultat
Kursdokumentation
Kursintyg

19750:- Ordinarie pris
Stockholm 16/10/2018 - 17/10/2018

0761-86 44 09

sandra.johannesson@hexanova.se

Tillitsbaserat ledarskap Göteborg 17/09/2019
561
0
Från kollega till chef Göteborg 03/10/2019
624
0
Att leda utan att vara chef Stockholm 08/10 - 09/10/2019
881
0
Excel för självlärda Stockholm 11/09 - 12/09/2019
807
0
Stressmysteriet! Stockholm 18/09/2019
703
0
Excel för självlärda – Fördjupning Stockholm, kurslokal Aktiviteten Stockholm 03/10 - 04/10/2019
366
0