Information om kursen och anmälan

LÄS PROGRAMMET ANMÄL DIG HÄR

Tillitsbaserat ledarskap

Under denna kursdag kommer ni gå igenom fördelarna kring hur tillit och förtroende stärker organisationen. Hur ni får fram er fulla potential genom ett coachande förhållningssätt och en lärande miljö där alla medarbetare vill ta ett större eget ansvar.

Förändringstakten i samhället går fortare och fortare. Det sätt som vi har styrt företag och organisationer på tidigare är inte verkningsfullt idag. En helt avgörande förmåga hos dagens och morgondagens ledare är att ta tillvara på den kompetens, engagemang och erfarenhet som kollegor, chefer, medarbetare, kunder och partners har. Under senare år har det emellertid blivit tydligt att vi inte alltid lyckats ta vara på detta engagemang och denna kunskap. Här finns en stor outnyttjad potential, en kraft som inte tas tillvara på. I stället för att fokusera på sitt kärnuppdrag tvingas medarbetare och chefer ofta lägga en ansenlig del av sin arbetstid på arbete med rapportering, dokumentation och annan form av administration.

Modern styrning och ledning kräver tillit. Detta krävs av såväl medarbetare, ledning som kunder. Genom tillit kan man få betydligt större utväxling av alla medarbetares förmåga. Den tillitsbaserade styrningen och ledningen är inte lika enkel att genomföra då den är dynamisk och inte bygger på hierarki. Den kräver av ledningen att kunna spela på flera delar av det ”mänskliga klaviaturet” och göra det långsiktigt, uthålligt och konsekvent. Vinsterna är däremot stora och hållbara. Man släpper loss stora krafter i organisationen när var och en ser sin egen betydelse för helheten och börjar agera utan rädsla.

Grundläggande bakom denna nya strömning är idén att i stället för att låta misstro vara utgångspunkten i relationer mellan människor och institutioner, behöver vi i högre grad utgå från att den andra parten både kan och vill prestera. Kanske till och med presterar man bättre utan detaljerade krav eller instruktioner?

Innehåll
– Vad är tillitsbaserat ledarskap?
– Hur skapar man tillit mellan chef och medarbetare?
– Att bygga relation och tillit mellan den som granskas och den som granskar
– Skillnaden mellan tillitsbaserat ledarskap och tillitsbaserad styrning
– Ledarskapets fem dimensioner
– Få medarbetare att vilja ta eget ansvar för både del och helhet
– Tro och lita på alla medarbetares vilja att utvecklas och ta ansvar
– Hur man skapar en lärande miljö på arbetsplatsen
– Skapa ett coachande förhållningssätt för att få människor att växa
– Hinder i organisationen för tillitsbaserad styrning

DETTA INGÅR I ALLA VÅRA KURSER:

• En förstudie för att du ska få möjlighet att få svar på dina frågor
• Förmiddagsfika, lunch & eftermiddagsfika
• Utvärdering och uppföljning av resultat
• Kursdokumentation
• Kursintyg

4 490:- Boka tidigt (senast 2 mån innan kursstart)

4 990:- Ordinarie pris

OBS! Boka tidigt gäller endast om du skriver in rabattkoden ”Boka tidigt” i din anmälan och går inte att redigera i efterhand!

 Varmt välkommen med din bokning!

09/11/2021 - 09/11/2021

0761-44 41 53

viktoria.hornlund@hexanova.se

Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1495
0
Ledarskap i flow Göteborg 31/12/2030
1495
0